Взаємозвязок проектів чистого консалтингу і автоматизації

Довгий час на ринку послуг існувало одвічне протистояння: «чистий» управлінський консалтинг і автоматизація підприємств. Підвищення ефективності управління завжди розглядалося виключно в одній з цих площин.
Консультанти по управлінню звисока відносилися до «внедренцам», які не враховують унікальність процесів компанії, а намагаються загнати її в жорсткі рамки системи, вважаючи її сукупністю якнайкращих практик. Внедренчеськіє компанії лаяли консультантів, що дають «абстрактні» рекомендації, які абсолютно не мають відношення до реальної роботи компанії. Так було завжди…

Останнім часом ситуація змінилася: змінилися запити клієнтів. Чи можна сумістити обидві практики в проектах і як це зробити? Основними замовниками як консалтингових послуг, так і проектів комплексної автоматизації є компанії, що досягли певної стадії розвитку і зрілості. Серед основних характеристик потенційного замовника таких проектів можна виділити наступні:

  • Загальна чисельність компанії від 200 чоловік, як правило, організаційна структура має близько 3-5 рівнів управління
  • Наявність філіалів або відособлених підрозділів. Філіали – як правило, самостійні підприємства або підприємства мають право безконтрольно розпоряджатися власними фінансами
  • Розвиток бізнесу може йти в двох напрямах: або компанія має низький темп розвитку, розвиток відбувається в основному за рахунок збільшення оборотів (спостерігається певна стагнація), або розвиток компанії інтенсивний і відбувається в основному за рахунок освоєння нових сегментів ринку
  • Найчастіше власники компанії небагато і вони беруть участь в управлінні (займають ключові позиції в компанії або створюють різні органи, що контрольний-управляють: ради правління і ін.)

Потреби таких підприємств лежать в площині підвищення керованості, прозорості для власників і підконтрольності бізнесу.

Рішення таких задач завжди є комплексним і включає сукупність взаємозв’язаних заходів в області орг. проектування, обліку, збутової політики, підвищення ефективності управління персоналом. Де автоматизація діяльності стає завершуючим етапом, що зв’язує воєдино всі процеси управління.

І тут стає очевидним, що без взаємозв’язку «чистого» консалтингу і подальшої автоматизації процесів управління вирішити завдання практично неможливо.Впровадження рекомендацій в області управління, розроблених консультантами, пред’являє вимоги до функціональних можливостей того програмного продукту, яке використовує підприємство.
І найчастіше з’ясовується, що існуючий продукт не відповідає новим вимогам.

Спроба автоматизувати окремі ділянки роботи підприємства виявляє проблеми в існуючих процесах і методології управління, без зміни яких автоматизація стає не просто даремною, а часто і ризикованою для компанії.

автоматизація, консультант,
  1. Дует консалтингу і IT
  2. Технологія легкого консалтингу або як підвищити ефективність за допомогою одного рішення
  3. Огляд рішень по автоматизації складу на платформі 1СПредприятие
  4. Управління проектом автоматизації роздрібного магазина
  5. Етап управлінського консалтингу при впровадженні ІС

Pages: 1 2 3