Якість під контролем

Стандарт ISO 9001:2000 і його галузеві аналоги стають все більш популярними в Росії. Це пов’язано з поряд чинників, як те: прагнення керівництва поліпшити діяльність підприємства і підвищити результативність існуючої системи управління, вимогу зарубіжних партнерів і споживачів, умови тендерів і безліч інших чинників.

З чого потрібно починатиСтандартізованних рекомендацій по універсальному впровадженню системи менеджменту якості (далі СМК) відповідно до стандарту ISO 9001:2000 практично не існує, тому зацікавлене підприємство або розробляє дану технологію самостійно, або звертається по допомогу до зовнішніх консультантів, що мають широкий досвід в даній сфері.

Скоріше виключенням з правила є розробка фірми «1С» – проект «1С:Система менеджменту якості». Він направлений на надання методологічної допомоги при впровадженні системи менеджменту якості на основі стандарту ISO 9001:2000 у фірмах, що входять в мережу «1С:Франчайзинг».
В рамках даного проекту компанія «1С» розробила технологію стандартного впровадження і типове «Керівництво за якістю», які були названі «Типова система менеджменту якості франчайзі» (ТСЬКФ).
Комплект методичних матеріалів по ТСЬКФ – це сукупність структур, методик, технологій і ресурсів, що забезпечують управління якістю впроваджень, підтримку його на належному рівні і постійне вдосконалення. 3 березня 2001 р. фірма «1С» отримала сертифікат, підтверджуючий, що «Керівництво за системою якості, розроблене фірмою «1С», р.
Москва, РФ, Типова Система Якості Франчайзі відповідає вимогам, що пред’являються до документації системи якості міжнародним стандартом EN ISO 9001:2000 (E)».

Проте, кожній компанії необхідно адаптувати вимоги стандарту і/або типових рекомендацій по впровадженню під власну специфіку: виду діяльності, масштабу підприємства, кваліфікації персоналу і т.п. На наш погляд, оптимальним буде варіант її впровадження спільними зусиллями привернутих консультантів і фахівців підприємства-замовника.
При виборі такого варіанту рекомендується дотримуватися описуваної в даній статті методики.

Як правило, при зверненні керівництва підприємства до незалежних консультантів формулюються наступні завдання:

– підвищення прозорості бізнес-процессов і розподілу відповідальності за їх реалізацію;

– стандартизація і опис бізнес-процессов;

– підготовка регламентної документації в об’ємі, необхідному для виконання поставлених завдань;

– успішне проходження сертифікації на стандарт ISO 9001:2000.

Типовий план впровадження системи якості можна представити в табличному вигляді (див. табл. 1).Таблиця 1. Типовий план впровадження системи якості


Якість під контролем

Діагноста поточного стану СМК підприємства

впровадження, документація, запис,
  1. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  2. Збалансована система показників – могутній інструмент впровадження системи менеджменту якості на базі стандартів ISO 90002000
  3. Чи так страшний аудит кадрової документації
  4. СМК – інструмент утримання клієнтів в умовах економічної кризи
  5. Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії

Pages: 1 2 3 4 5