Застосування бухгалтерського обліку в управлінні

Чому бухгалтерія постійно затримує звіти? Чи може взагалі бухгалтерський облік надати директорові інформацію, необхідну для оперативного управління? Якщо немає, навіщо тоді потрібна бухгалтерія? Невже тільки для того, щоб відзвітувати перед податковою інспекцією? Подібні питання задають собі багато керівників.
Щоб відповісти на них спробуємо порівняти цілі, завдання і методи управлінського і бухгалтерського обліку.

Почнемо з управлінського обліку. Спершу небагато історія. Протягом тривалого часу вітчизняна економіка мала жорстко регламентовану державну систему управління. Функція обліку в частині інформаційного забезпечення і обгрунтування управлінських рішень практично залишалася незатребуваною і зводилася головним чином до контролю за виконанням планів.

З початком ринкових перетворень в економіці Росії господарюючі суб’єкти отримали право самостійно ухвалювати рішення, але більшість з них не могли робити це якісно через недостатню оперативність і недосконалість методів і засобів обробки необхідної облікової інформації.

В значній мірі ця проблема зберігає свою гостроту і сьогодні. Дослідження інформаційних систем підприємств свідчить про те, що 40-50% всій інформації в інформаційному потоці є надмірною і в той же час в обліку відсутня близько 50% інформації, необхідної для управління. Ухвалення рішень базується частіше на інтуїції, чим на точній і об’єктивній інформації.

Багато хто вважає, що саме дані бухгалтерського обліку можуть забезпечити управлінців точною і об’єктивною інформацією. Адже традиційно вважається, що саме в бухобліку (завдяки його строгості і документальності) зосереджені найбільш достовірні дані про господарську діяльність підприємства. Проте не поспішатимемо. Подивимося спочатку, для чого потрібні ці достовірні дані.
Сформулюємо мету управлінського обліку, і тоді нам будуть ясні вимоги, які пред’являються до інформації в управлінському обліку.

Управлінський облік дає можливість ухвалення важливих економічних рішень з наступних питань:

• скільки і якій продукції вигідніше проводити (визначення структури вироблюваної продукції);

• купувати напівфабрикати або налагодити їх власне виробництво (порівняння економічної вигоди при альтернативній нагоді);

• які ціни встановити на продукцію (виходячи не тільки з собівартості продукції, але і з ринкових умов попиту, пропозиції, конкуренції, а також конкретної політики збуту на даному підприємстві, виходячи з конкретних умов господарювання);

• якого устаткування набувати (управління виробничою потужністю підприємства);

• що слід змінити в організації і технології виробництва (управління якістю продукції і підвищення науково-технічного рівня організації виробництва);

• наскільки внутрішня інфраструктура підприємства забезпечує ефективність виробничого процесу (управління структурною організацією виробничих приміщень, цехів, складів і комунікацій);

майно, мета, облік,
  1. Розробка технології поєднання різних видів обліку
  2. Результати для субрахунок
  3. Результати для облік
  4. Чому для автоматизації обліку недостатньо хорошого програміста
  5. Виправлення помилок в бухгалтерському і податковому обліку допущених в минулих звітних періодах в 1СБухгалтерии 8 ред 16 Рекомендації консультанта

Pages: 1 2 3 4 5