Збалансована система показників – могутній інструмент впровадження системи менеджменту якості на базі стандартів ISO 90002000

Як показує світовий досвід, забезпечення якості завжди було і залишається одному з найскладніших завдань, з якими доводиться стикатися організаціям при виробництві продукції і наданні послуг. Одним з найбільш ефективних шляхів рішення цієї задачі є застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000:2000.

Не дивлячись на те, що з ухвалення першої версії стандарту ISO 9001 пройшло вже 18 років, впровадження в компаніях вимог міжнародних стандартів в області забезпечення якості є достатньо складним, трудомістким і тривалим в часі процесом.
Успіх цієї роботи багато в чому залежить від того, наскільки правильно розуміються і утілюються на практиці методичні і організаційні підходи стандартів.
Для успішного впровадження системи менеджменту якості (СМК) перш за все необхідно, щоб ухвалення системи менеджменту якості було стратегічним рішенням організації з обов’язковою інтеграцією вищих ешелонів керівництва організації в процес управління якістю.

Таким чином, процес управління якістю все більш відноситься до області стратегічного менеджменту. Це вимагає розвитку аналітичних інструментів, які б могли відповідати новому підходу.

Одним з могутніх інструментів, за допомогою якого впровадження СМК може бути прискорене, – це застосування методики Balanced Scorecard (системи збалансованих показників). Система збалансованих показників (BSC) була розроблена в 90-х роках минулого століття у сфері стратегічного менеджменту для подолання дефіцитів в області впровадження стратегічних дій, що охоплюють все підприємство.
Цей інструмент дозволяє відстежувати функціонування стратегії на всіх тимчасових етапах впровадження і, тим самим, своєчасну розробку корректівних програм. Ці якості можуть дозволити Balanced Scorecard стати хорошою основою для розробки стратегії підприємства в області управління якістю.

На основі своїх емпіричних робіт Каплан і Нортон, духовні батьки Balanced Scorecard (BSC) підтвердили, що успішні підприємства враховують, щонайменше, чотири рівноважних щодо один одного перспективи розгляду: фінанси, клієнти, процеси і персонал.

Вісім принципів менеджменту якості (ISO 9000:2000): орієнтація на споживача, лідерство керівника, залучення співробітників, процессний підхід, системний підхід до менеджменту, постійне поліпшення, ухвалення рішень засноване на фактах, взаємовигідні відносини з постачальниками можуть бути інтегровані в стратегію якості завдяки використанню BSC.
У перспективі «Клієнти» можуть бути закріплені області: орієнтація на споживача, залучення всіх співробітників і відносини з постачальниками. Процессний підхід і постійне поліпшення є складовими частинами перспективи процесу. Область «лідерство керівника» знаходить вираз в загальній концепції BSC.

впровадження, менеджмент, стратегія,
  1. Система менеджменту якості як інструмент оптимізації системи управління малим підприємством IT- галузі
  2. Підвищення ефективності системи менеджменту якості компанії
  3. Система якості допоможе утриматися на плаву в морі фінансової кризи
  4. СМК – інструмент утримання клієнтів в умовах економічної кризи
  5. Впровадження корпоративної інформаційної системи власними силами компанії Особливості проблеми ризики

Pages: 1 2 3